Jak przygotować się do rozwodu

Osoby zwracające się do mnie o poradę w sprawie rozwodowej najczęściej mają podjętą decyzję o wystąpienia do sądu o orzeczenie rozwodu, nie wiedzą jednak od czego mają zacząć. Aby uporządkować, należy wskazać, że sąd w sprawie rozwodowej rozstrzyga o następujących kwestiach: Rozwiązanie małżeństwa – bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednej ze stron, z […]

Read More

Co daje wina w rozwodzie?

Najszybszym sposobem na rozwód jest to bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd ogranicza się jedynie do zbadania, czy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz, czy rozwód nie stoi w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci i zasadami współżycia społecznego. Rozwód z orzeczeniem o winie powoduje, że postępowanie dowodowe zostaje znacznie wydłużone. Odpowiadając jednak […]

Read More

MAŁŻONEK WYPROWADZIŁ SIĘ I NIE MAM ŚRODKÓW DO ŻYCIA

Jest to jeden z wielu problemów, które napotykają osoby mające w najbliższej perspektywie sprawę o rozwód. Niejednokrotnie jeden z małżonków po burzliwej kłótni lub wyjściu na jaw, np. zdrady małżeńskiej, wyprowadza się ze wspólnie zajmowanego domu. Drugi z małżonków pozostaje sam nie tylko z koniecznością pokrycia wydatków na siebie oraz dom, lecz także nie rzadko […]

Read More

Rozdzielność majątkowa w trakcie rozwodu

Wraz z orzeczeniem rozwodu między małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Czy możliwe jest jednak aby rozdzielność majątkowa nastąpiła wcześniej lub z datą wsteczną ? Najprostszym sposobem jest udanie się przez oboje małżonków do notariusza oraz podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej. W sprawach rozwodowych niestety rzadko dochodzi do porozumienia między stronami. W związku z tym jedynym wyjściem […]

Read More

Czy rodzic może porwać dziecko ?

Żona lub mąż wyprowadził się z domu i zabrał ze sobą dziecko. Pierwsze o czym myślisz to zgłoszenie porwania na Policję, ale czy to coś da? Czy Policja zareaguje? Zgodnie z art. 211 k.k. kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje osobę małoletnią poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności […]

Read More

Nagrania w sprawie rozwodowej

Postęp technologiczny spowodował, że każdy z nas jest w stanie w kieszeni pomieścić urządzenia, które wcześniej musiałby przewozić samochodem. Mowa tu oczywiście o telefonie komórkowym, który mieści w sobie dyktafon, kamerę, aparat fotograficzny itp. Nie pozostaje to bez wpływu na przedstawiane przez klientów dowody w sprawach rozwodowych. Najbardziej powszechnym dowodem nadal pozostają wiadomości sms lub […]

Read More
majątek osobisty

Majątek osobisty, co nim jest?

Pytanie, które wielokrotnie słyszałem od Klientów zamierzających się rozwieść. W przypadku gdy jedno z małżonków poczyni z majątku wspólnego nakłady na swój majątek osobisty, w momencie podziału majątku będzie musiało taki wydatek zwrócić. Nie ma przy tym znaczenia czy stało się za zgodą czy bez drugiego małżonka.

Read More
alimenty na dziecko

Rodzic nie płaci alimentów na dziecko. Co zrobić?

Pierwszy sukces w sprawie rozwodowej, sąd zabezpieczył roszczenie alimentacyjne na małoletnie dziecko. Mamy w ręku postanowienie sądu i z niecierpliwością czekamy, aż zobowiązany do uiszczania alimentów przekaże nam zasądzoną kwotę. Tylko co w sytuacji, gdy zobowiązany rodzic dziecka nie płaci w ogóle lub płaci jedynie część zasądzonej kwoty? Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to […]

Read More
Polacy za granicą

Rozwód Polaków mieszkających za granicą.

Migracja Polaków poza granice kraju ma wpływ na każdy aspekt ich życia codziennego. Nie inaczej jest jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów prawnych znajdujących się na styku procedur różnych krajów. Coraz częściej pojawiającymi się pytaniami są te dotyczące rozwiązania związku małżeńskiego w sytuacji gdy małżonkowie na stałe przebywają poza Polską. Ucinając już na wstępie wszelkie wątpliwości […]

Read More

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Sąd wydając orzeczenie w sprawie rozwodowej, obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. Władza ta może być pozostawiona obojgu rodzicom albo powierzona temu, kto daje lepszą gwarancję prawidłowego jej wykonywania oraz ogranicza władzę rodzicielską drugiemu do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

Read More