majątek osobisty

Majątek osobisty, co nim jest?

Pytanie, które wielokrotnie słyszałem od Klientów zamierzających się rozwieść. W przypadku gdy jedno z małżonków poczyni z majątku wspólnego nakłady na swój majątek osobisty, w momencie podziału majątku będzie musiało taki wydatek zwrócić. Nie ma przy tym znaczenia czy stało się za zgodą czy bez drugiego małżonka.

Read More
podział majątku

Rozliczenie nakładów w postępowaniu o podział majątku

Z chwilą zawarcia małżeństwa  powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. To, jakie składniki majątku wchodzą do majątku wspólnego, a co pozostaje w majątku […]

Read More