Rozwód to dopiero początek. Przed Tobą pozostają kwestie związane z podziałem majątku dorobkowego. Małżeństwo już ustało. Teraz pozostaje sprawiedliwy podział wszystkiego, co udało się dotychczas zgromadzić. Nie wiesz, czym różni się majątek osobisty od wspólnego? Z własnych pieniędzy wyremontowałeś dom należący do małżonka? Rodzice przekazali jednej ze Stron lub obu część majątku w drodze darowizny?

Jak to wszystko teraz sprawiedliwie rozdzielić?

Na te i inne pytanie udzielę Ci odpowiedzi na spotkaniu.

Rozdzielność majątkowa w trakcie rozwodu

Wraz z orzeczeniem rozwodu między małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Czy możliwe jest jednak aby rozdzielność majątkowa nastąpiła wcześniej lub z datą wsteczną ? Najprostszym sposobem jest udanie się przez oboje małżonków do notariusza oraz podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej. W sprawach rozwodowych niestety rzadko dochodzi do porozumienia między stronami. W związku z tym jedynym wyjściem […]

Majątek osobisty, co nim jest?

Pytanie, które wielokrotnie słyszałem od Klientów zamierzających się rozwieść. W przypadku gdy jedno z małżonków poczyni z majątku wspólnego nakłady na swój majątek osobisty, w momencie podziału majątku będzie musiało taki wydatek zwrócić. Nie ma przy tym znaczenia czy stało się za zgodą czy bez drugiego małżonka.

Rozliczenie nakładów w postępowaniu o podział majątku

Z chwilą zawarcia małżeństwa  powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. To, jakie składniki majątku wchodzą do majątku wspólnego, a co pozostaje w majątku […]