Czy rodzic może porwać dziecko ?

Żona lub mąż wyprowadził się z domu i zabrał ze sobą dziecko. Pierwsze o czym myślisz to zgłoszenie porwania na Policję, ale czy to coś da? Czy Policja zareaguje? Zgodnie z art. 211 k.k. kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje osobę małoletnią poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności […]

Read More
Piecza naprzemienna

Piecza naprzemienna bezboleśnie

Mimo że instytucja pieczy naprzemiennej została uregulowana w polskim prawie dopiero w 2015 r. nie oznacza to, że nie była wcześniej znana, ani stosowana podczas orzekania w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami po orzeczeniu rozwodu pomiędzy nimi. W przeciwieństwie do krajów systemu common law w Polsce nadal orzekanie pieczy naprzemiennej budzi […]

Read More