Jak przygotować się do rozwodu

Osoby zwracające się do mnie o poradę w sprawie rozwodowej najczęściej mają podjętą decyzję o wystąpienia do sądu o orzeczenie rozwodu, nie wiedzą jednak od czego mają zacząć. Aby uporządkować, należy wskazać, że sąd w sprawie rozwodowej rozstrzyga o następujących kwestiach: Rozwiązanie małżeństwa – bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednej ze stron, z […]

Read More

Co daje wina w rozwodzie?

Najszybszym sposobem na rozwód jest to bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd ogranicza się jedynie do zbadania, czy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz, czy rozwód nie stoi w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci i zasadami współżycia społecznego. Rozwód z orzeczeniem o winie powoduje, że postępowanie dowodowe zostaje znacznie wydłużone. Odpowiadając jednak […]

Read More

Nagrania w sprawie rozwodowej

Postęp technologiczny spowodował, że każdy z nas jest w stanie w kieszeni pomieścić urządzenia, które wcześniej musiałby przewozić samochodem. Mowa tu oczywiście o telefonie komórkowym, który mieści w sobie dyktafon, kamerę, aparat fotograficzny itp. Nie pozostaje to bez wpływu na przedstawiane przez klientów dowody w sprawach rozwodowych. Najbardziej powszechnym dowodem nadal pozostają wiadomości sms lub […]

Read More
Polacy za granicą

Rozwód Polaków mieszkających za granicą.

Migracja Polaków poza granice kraju ma wpływ na każdy aspekt ich życia codziennego. Nie inaczej jest jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów prawnych znajdujących się na styku procedur różnych krajów. Coraz częściej pojawiającymi się pytaniami są te dotyczące rozwiązania związku małżeńskiego w sytuacji gdy małżonkowie na stałe przebywają poza Polską. Ucinając już na wstępie wszelkie wątpliwości […]

Read More