Jak przygotować się do rozwodu

Osoby zwracające się do mnie o poradę w sprawie rozwodowej najczęściej mają podjętą decyzję o wystąpienia do sądu o orzeczenie rozwodu, nie wiedzą jednak od czego mają zacząć. Aby uporządkować, należy wskazać, że sąd w sprawie rozwodowej rozstrzyga o następujących kwestiach: Rozwiązanie małżeństwa – bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednej ze stron, z […]

Read More

Co daje wina w rozwodzie?

Najszybszym sposobem na rozwód jest to bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd ogranicza się jedynie do zbadania, czy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz, czy rozwód nie stoi w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci i zasadami współżycia społecznego. Rozwód z orzeczeniem o winie powoduje, że postępowanie dowodowe zostaje znacznie wydłużone. Odpowiadając jednak […]

Read More

MAŁŻONEK WYPROWADZIŁ SIĘ I NIE MAM ŚRODKÓW DO ŻYCIA

Jest to jeden z wielu problemów, które napotykają osoby mające w najbliższej perspektywie sprawę o rozwód. Niejednokrotnie jeden z małżonków po burzliwej kłótni lub wyjściu na jaw, np. zdrady małżeńskiej, wyprowadza się ze wspólnie zajmowanego domu. Drugi z małżonków pozostaje sam nie tylko z koniecznością pokrycia wydatków na siebie oraz dom, lecz także nie rzadko […]

Read More
alimenty na dziecko

Rodzic nie płaci alimentów na dziecko. Co zrobić?

Pierwszy sukces w sprawie rozwodowej, sąd zabezpieczył roszczenie alimentacyjne na małoletnie dziecko. Mamy w ręku postanowienie sądu i z niecierpliwością czekamy, aż zobowiązany do uiszczania alimentów przekaże nam zasądzoną kwotę. Tylko co w sytuacji, gdy zobowiązany rodzic dziecka nie płaci w ogóle lub płaci jedynie część zasądzonej kwoty? Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to […]

Read More