Czy rodzic może porwać dziecko ?

Żona lub mąż wyprowadził się z domu i zabrał ze sobą dziecko. Pierwsze o czym myślisz to zgłoszenie porwania na Policję, ale czy to coś da? Czy Policja zareaguje? Zgodnie z art. 211 k.k. kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje osobę małoletnią poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności […]

Read More
alimenty na dziecko

Rodzic nie płaci alimentów na dziecko. Co zrobić?

Pierwszy sukces w sprawie rozwodowej, sąd zabezpieczył roszczenie alimentacyjne na małoletnie dziecko. Mamy w ręku postanowienie sądu i z niecierpliwością czekamy, aż zobowiązany do uiszczania alimentów przekaże nam zasądzoną kwotę. Tylko co w sytuacji, gdy zobowiązany rodzic dziecka nie płaci w ogóle lub płaci jedynie część zasądzonej kwoty? Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to […]

Read More

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Sąd wydając orzeczenie w sprawie rozwodowej, obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. Władza ta może być pozostawiona obojgu rodzicom albo powierzona temu, kto daje lepszą gwarancję prawidłowego jej wykonywania oraz ogranicza władzę rodzicielską drugiemu do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

Read More
Piecza naprzemienna

Piecza naprzemienna bezboleśnie

Mimo że instytucja pieczy naprzemiennej została uregulowana w polskim prawie dopiero w 2015 r. nie oznacza to, że nie była wcześniej znana, ani stosowana podczas orzekania w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami po orzeczeniu rozwodu pomiędzy nimi. W przeciwieństwie do krajów systemu common law w Polsce nadal orzekanie pieczy naprzemiennej budzi […]

Read More