Ty jako Rodzic sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem, jesteś upoważniony do wyegzekwowania zasądzonych kwot od drugiego Rodzica. W przypadku gdy zobowiązany nie chce spełnić swojego obowiązku dobrowolnie, możesz realizować prawa dziecka zarówno w postępowaniu egzekucyjnym, jak i karnym.

Świadczenie alimentacyjne jest kwotą przeznaczoną dla dziecka. W przypadku braku zapłaty alimentów, jego dobro niewątpliwie ucierpi. Nie zwlekaj i zawalcz o pieniądze Twojego dziecka.

Co daje wina w rozwodzie?

Najszybszym sposobem na rozwód jest to bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd ogranicza się jedynie do zbadania, czy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz, czy rozwód nie stoi w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci i zasadami współżycia społecznego. Rozwód z orzeczeniem o winie powoduje, że postępowanie dowodowe zostaje znacznie wydłużone. Odpowiadając jednak […]

MAŁŻONEK WYPROWADZIŁ SIĘ I NIE MAM ŚRODKÓW DO ŻYCIA

Jest to jeden z wielu problemów, które napotykają osoby mające w najbliższej perspektywie sprawę o rozwód. Niejednokrotnie jeden z małżonków po burzliwej kłótni lub wyjściu na jaw, np. zdrady małżeńskiej, wyprowadza się ze wspólnie zajmowanego domu. Drugi z małżonków pozostaje sam nie tylko z koniecznością pokrycia wydatków na siebie oraz dom, lecz także nie rzadko […]

Rodzic nie płaci alimentów na dziecko. Co zrobić?

Pierwszy sukces w sprawie rozwodowej, sąd zabezpieczył roszczenie alimentacyjne na małoletnie dziecko. Mamy w ręku postanowienie sądu i z niecierpliwością czekamy, aż zobowiązany do uiszczania alimentów przekaże nam zasądzoną kwotę. Tylko co w sytuacji, gdy zobowiązany rodzic dziecka nie płaci w ogóle lub płaci jedynie część zasądzonej kwoty? Pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to […]