Władza rodzicielska

Rozwód Warszawa > Law Service > Władza rodzicielska

Pierwotne ustalenia nie zdają egzaminu? Rodzic sprawujący pieczę nad małoletnim uniemożliwia z nim kontakty? Rodzic realizujący kontakty robi to w sposób nieprawidłowy?

Każda strona w takiej sytuacji nie pozostaje bez środków prawnych, które może użyć w celu wyegzekwowania swoich praw dla dobra małoletniego.