Alimenty

Ty jako Rodzic sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem, jesteś upoważniony do wyegzekwowania zasądzonych kwot od drugiego Rodzica. W przypadku gdy zobowiązany nie chce spełnić swojego obowiązku dobrowolnie, możesz realizować prawa dziecka zarówno w postępowaniu egzekucyjnym, jak i karnym.

Świadczenie alimentacyjne jest kwotą przeznaczoną dla dziecka. W przypadku braku zapłaty alimentów, jego dobro niewątpliwie ucierpi. Nie zwlekaj i zawalcz o pieniądze Twojego dziecka.